Visie en missie

Gefeliciteerd met jezelf! is een stichting die naast mannen en vrouwen wil staan en hen wil helpen om de Bijbel te leren kennen en de opgedane kennis uit de Bijbel toe te passen in het dagelijks leven met als doel de relatie met God en persoonlijke groei te versterken. De stichting wil zorgdragen voor gebalanceerd onderwijs waarin de Bijbel centraal staat en het uitgangspunt is, maar waar de Heilige Geest en de gaven van de Geest de ruimte krijgen. De stichting heeft daarbij als doel; mensen verbinden met elkaar, over kerkmuren heen, zodat er meer eenheid gaat komen.  

De stichting wil sleutels aanbieden om Gods waarheid te ontdekken vanuit Bijbels perspectief:

Bijbel en onderwijs

Liefde en aanvaarding

Vergeving en genezing

Gebed en bevrijding

Geven en ontvangen

 

 

E-mailen
Map
Info