onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijkegegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Welke gegevens registreert Gefeliciteerd met jezelf!?

Stichting Gefeliciteerd met jezelf! registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger of partner;
 •  De bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers;
 •  Gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het partnerschap of de   begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Gefeliciteerd met jezelf! zoals GOUD, LEV, liefde doet en thema - avonden).
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.

Waarvoor gebruikt Gefeliciteerd met jezelf! jouw gegevens?
Gefeliciteerd met jezelf! gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen,                      toegestane doeleinden:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn.
 • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
 • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de stichting (Bijvoorbeeld foto's tijdens thema-avonden).
 • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • Intern beheer;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Inzage in uw gegevens
Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.                                                     Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail:

Stichting Gefeliciteerd met jezelf!
Oosteinde 74
7671 AB Vriezenveen
info@gefeliciteerdmetjezelf.nl

Op de website van Gefeliciteerd met jezelf! worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden.     Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens Gefeliciteerd met jezelf! haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Gefeliciteerd met jezelf! is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn
Gefeliciteerd met jezelf! verwijdert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:

 • Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stopgezet en geen post van Stichting Gefeliciteerd met jezelf! wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.
 • Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen (hierbij is geen sprake van een machtiging maar betaling/schenking via eigen acceptgiro’s of overboeking) en geen (digitale) post meer van Stichting Gefeliciteerd met jezelf! wenst te ontvangen.

Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post van Stichting Gefeliciteerd met jezelf! ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gefeliciteerd met jezelf! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@gefeliciteerdmetjezelf.nl. 

Postadres
Stichting Gefeliciteerd met jezelf!
Oosteinde 74
7671 AB VRIEZENVEEN

E-mailen
Map
Info